Hospital
Self-Assessment
Tool

Evropské statmenty o nemocničním lékárenství - sebehodnocení

Evropské statementy o nemocničním lékárenství, přijaté v roce 2014 za použití metody Delphi, vyjadřují společně dohodnuté cíle, o které by měl každý evropský zdravotnický systém usilovat v oblasti nemocničního lékárenství. EAHP spolupracuje se svými členskými asociacemi a dalšími zúčastněnými stranami, aby dosáhla plné implementace Statementů ve všech členských zemích.

Evropská asociace nemocničních lékárníků (EAHP) vytvořila on-line nástroj pro sebehodnocení, který umožňuje nemocničním lékárníkům posoudit úroveň implementace Statementů v jejich nemocnicích.

Provedení zhodnocení umožní nemocničním lékárníkům nejen posoudit aktuální rozsah impelementace Statementů v jejich nemocnici, ale také porovnat jejich situaci s ostatními nemocnicemi v zemi.

Nástroj pro sebehodnocení taktéž poskytne individuální akční plán. Tento akční plán umožní další pokrok v implementaci jednotlivých Statementů prostřednictvím podpůrných důkazů a dalších relevantních prostředků.

Tento nástroj umožňuje nemocničním lékárníkům identifikovat oblasti, na které je třeba se zaměřit, a umožňuje, aby byl akční plán upraven dle uskutečnitelnosti a přínosu jednotlivých Statementů.

Základním účelem nástroje pro sebehodnocení je umožnit nemocničním lékárníkům prokázat pokrok v implementaci Statementů v jejich nemocnicích.

EAHP připravila souhrnné video.

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat na Statements@eahp.eu.

Create an Account

Quick Guide

  1. Create Account
  2. Complete Assessment
  3. Prioritize Work Plan Items
  4. Review Relevant Resources
  5. Implement Improvements
  6. Update Assessment

Tutorial