Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Τί είναι το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της ΕΑΗP;

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης επιτρέπει στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς να εκτιμήσουν  το επίπεδο της εφαρμογής της Διακήρυξης μέσα στα νοσοκομεία τους. Επίσης επιτρέπει στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς να παρακολουθούν την πρόοδο κατά τη διάρκεια των σταδίων της εφαρμογής.

Το εργαλείο παρέχει ένα εξειδικευμένο πλάνο δράσης που θα κάνει δυνατή την επιτάχυνση της προόδου εναρμόνισης σε συγκεκριμένα άρθρα της Διακήρυξης. Τελικά, θα καταστήσει εφικτό για τα νοσοκομεία να γνωρίζουν πού βρίσκονται σε σχέση με την κατάσταση στην υπόλοιπη χώρα αναφορικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης. 

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης αποτελεί μία κεντρική πρωτοβουλία της EAHP που θα βοηθήσει το κάθε  νοσοκομείο ξεχωριστά να διακρίνει τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του κατά την προσπάθεια εφαρμογής της Διακήρυξης.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ελέγξετε το εγχειρίδιο εκπαίδευσης.

Ποιός θα πρέπει να συμπληρώσει την αξιολόγηση για κάθε νοσοκομειακό φαρμακείο;

H EAHP συλλέγει δεδομένα μόνο από τις επίσημες αξιολογήσεις (θα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ προσωπικής και επίσημης αξιολόγησης κατά το ξεκίνημα της διαδικασίας), για το λόγο αυτό οι επίσημες αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται από το Διευθυντή του Φαρμακείου. Εντούτοις η EAHP συνιστά η αξιολόγηση να συμπληρώνεται παρουσία όλων των εργαζομένων του φαρμακείου εφόσον είναι εφικτό. Το εργαλείο επιτρέπει και τη συμπλήρωση προσωπικής αξιολόγησης, αλλά τα δεδομένα δε θα αποστέλλονται στην EAHP. 

Πόσο συχνά θα πρέπει να συμπληρώνει μία  αξιολόγηση ένα νοσοκομειακό φαρμακείο;

Η αξιολόγηση μπορεί να συμπληρώνεται οποτεδήποτε. Η EAHP συστήνει στα νοσοκομεία τη συμπλήρωση τριμηνιαίας, εξαμηνιαίας ή ετήσιας αξιολόγησης ανάλογα με το βαθμό αλλαγής των πρακτικών που ακολουθούνται, ώστε να μπορεί να καταγράφεται μετρήσιμη πρόοδος στο συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης του νοσοκομείου. 

Τί γίνεται με τα δεδομένα που καταγράφονται;

Όλα τα δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και μόνο τα συγκεντρωτικά αναφέρονται. 

Πώς αναπτύχθηκε το εργαλείο;

Η EAHP έχει αναπτύξει το εργαλείο με τη βοήθεια της Εdgimo, μιας εταιρείας με βάση στις ΗΠΑ. Η Αμερικανική Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ASHP) επέτρεψε στην EAHP να χρησιμοποιήσει την άδεια για την εφαρμογή. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια και την υποστήριξή τους.

Η ΕAHP δημιούργησε ομάδες εργασίες για να περιγραφούν τα επίπεδα της εναρμόνισης με κάθε άρθρο της Διακήρυξης για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. 

Ποιά είναι η λογική πίσω από το Πλάνο Δράσης;

Το εργαλείο ιεραρχεί τα άρθρα της Διακήρυξης μέσω συστήματος βαθμολόγησης και τα διαχωρίζει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: Πρώτης Προτεραιότητας και Δεύτερης Προτεραιότητας. Μετά, βαθμολογώντας την δυνατότητα της εφαρμογής και το όφελος από την εναρμόνιση στο δικό σας νοσοκομείο, θα λάβετε ένα εξειδικευμένο πλάνο δράσης με σύνδεση στο υλικό και τις πηγές μας.

Με ποιόν θα πρέπει να επικοινωνήσω εάν έχω ερωτήσεις σχετικά με το εργαλείο ή θέλω να συνεργαστώ βοηθώντας τη χώρα μου και τις άλλες χώρες μέλη να προχωρήσουν προς την εφαρμογή;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα Εφαρμογής της Διακήρυξης της EAHP (EAHP Implementation Team) στη διεύθυνση Statements@eahp.eu. Επίσης μη διστάσετε να μας στείλετε e-mail αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της Εφαρμογής της Διακήρυξης ή θέλετε να συνεργαστείτε με την EAHP και την εθνική σας επαγγελματική ένωση.